ERROR: Column count doesn't match value count at row 1
INSERT INTO chybnehry VALUES ('8308')
CHYBA! Nefungující hra Air Strike In Space nebyla nahlášena!