ERROR: Column count doesn't match value count at row 1
INSERT INTO chybnehry VALUES ('259')
CHYBA! Nefungující hra Battle in megaville nebyla nahlášena!